PENGUMUMAN PENTING

  1. No. Bil boleh dirujuk pada Bil Bayaran Selain Cukai.
  2. Tutup 'Pop-Up Blocker' pada pelayan web (web browser) anda sebelum membuat pembayaran.
  3. Caj Perkhidmatan sebanyak RM 0.50 akan dikenakan kepada pembayar yang menggunakan akaun persendirian manakala RM 1.00 kepada pembayar akaun perniagaan setiap kali membuat bayaran.
  4. Pembayar dimestikan mencetak resit bayaran yang dikeluarkan oleh PTGNS. Resit ini adalah sah dan boleh digunakan sebagai bukti bayaran.
  5. Waktu operasi perkhidmatan ini adalah 24 jam setiap hari termasuk hari cuti dan kelepasan am. Pembayaran melebihi RM30,000 boleh dilaksanakan menggunakan Akaun Bank Korporat melalui transaksi B2B. Bayaran melalui B2B akan terbatal sekiranya tiada pengesahan dalam tempoh 5 hari.
  6. Bayaran Cukai Tanah Negeri Sembilan Secara Online adalah melalui FPX (Financial Process Exchange).
  7. Pihak PTGNS tidak akan membuat bayaran balik kepada pembayar jika bayaran cukai yang dibuat melalui transaksi online ini melebihi daripada amaun cukai patut bayar dalam tahun semasa. Lebihan bayaran tersebut akan dikreditkan untuk bayaran cukai tahun berikutnya.
  8. Setiap aduan yang dibuat secara terus ke Sistem Pengaduan Awam Negeri Sembilan melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS), caj sebanyak RM 0.65 akan dikenakan untuk setiap sms yang dihantar. Sila rujuk disini untuk keterangan lanjut.
  9. Semua transaksi / pembayaran adalah muktamad. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan tidak menawarkan sebarang jaminan wang dikembalikan sekiranya pihak tuan/puan memasuki amaun yang salah. Sila pastikan jumlah yang dimasuki adalah tepat dan anda mengiktiraf dan bersetuju bahawa anda tidak berhak mendapat bayaran balik untuk sebarang kesalahan amaun dalam apa jua keadaan.

Sebarang masalah sila hubungi PTGNS di talian 06 - 7659831 atau e-mail ke cukaiptgns@ns.gov.my.


Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan
2021