e-PTGNS

Manual Pengguna e-PTGNS

Sila Muat Turun Manual Pengguna dibawah.

Manual Pengguna Awam

Manual ePerserahan

Manual eBayaran

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan © 2021